Doelgroep

Jongeren

 

Vanaf 12 jaar, studenten en jongvolwassenen. Ik heb altijd graag met jongeren gewerkt en ben zelf ouder van twee kinderen. Vaak slaag ik erin om snel een goede ‘klik’ te maken of hen op hun gemak te laten voelen. Bij het luik Psychotherapie kan je lezen welke thema’s allemaal aan bod kunnen komen.

Volwassenen

 

Met veel respect ga ik met jou individueel aan de slag. De thema’s of doelen van de therapie kunnen heel uiteenlopend zijn. In principe is geen enkel onderwerp taboe of een probleem. Soms kan het dat de partner of andere gezinsleden uitgenodigd worden indien dit een meerwaarde is of op vraag van de cliënt.

Personen met een beperking*

Dit kan individueel, voor ouders en als gezin.  Ik ben opgegroeid met een broer met een beperking en werk in een woon -en dienstencentrum waar de cliënt centraal staat en de ouders of het netwerk nauw betrokken wordt.  Soms kan het aangewezen zijn om psycho-educatie te geven om de beperking beter te begrijpen of te accepteren.
Indien nodig vraag ik advies aan deskundigen uit mijn netwerk.

*autisme, verstandelijke of fysieke beperking.