Over mij

Ik ben Joël L’Ecluse (°68). In oorsprong ben ik pedagogisch geschoold en momenteel ben ik ook als zorgcoördinator actief in de gehandicaptenzorg.

Aan de Educatieve Academie te Berchem volgde ik de vierjarige opleiding tot Therapeut in de Interactionele Vormgeving, afgestudeerd in 2009. Stage heb ik gelopen op het Advies – en Begeleidingscentrum (ABC)te Asse.
Tevens ben ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving en heb ik hun ethische code ondertekend. Mijn praktijk is verbonden met de huisartsenpraktijk “De Bron”.

Ik ben een Therapeut in de interactionele vormgeving (I.V).
In mijn vierjarige opleiding heb ik verschillende belangrijke psychotherapeutische stromingen geïntegreerd. Wij zijn erin opgeleid om cliënten te begeleiden vanuit een uiterst respectvolle grondhouding. Daarnaast hebben we geleerd om de hulpvraag van de cliënt vanuit meerdere invalshoeken te bekijken en te benaderen. De gesprekstherapie wordt ondersteund door verschillende technieken en werkvormen. De keuze van mijn werkwijze zal aansluiten bij je eigen unieke persoonlijkheid, rekening houdend met je context. De therapie krijgt vorm in interactie met jou.

Ik volg regelmatig workshops (rouw, slaapstoornis, burn-out,…) en voltooide een jaaropleiding “mindfulness voor hulpverleners”.